Privacybeleid

Red Flag Walibi rules

Persoonsgegevens

Laatste aanpassing : 14 maart 2024

 

De bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten is één van onze  voornaamste prioriteiten.

Dit document is van toepassing op gegevens die we online verzamelen, op onze websites en mobiele applicaties, maar ook op gegevens die we offline verzamelen in onze parken, winkels of evenementen.

We willen u graag alle informatie geven die u nodig hebt om te begrijpen hoe uw gegevens worden gebruikt:

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens ?

2.     Met wie worden uw gegevens gedeeld ?

3.     Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld ?

4.     Welke gegevens verzamelen wij ?

5.     Hoe gebruiken we uw gegevens en hoe lang bewaren we ze ?

6.     Zijn er specifieke maatregelen voor kinderen ?

7.     Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen ?

8.     Hoe worden uw gegevens beveiligd ?

9.     Welke rechten heeft u op uw gegevens ?

10.  Heeft u een vraag ? Contacteer ons !

 

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 

Wanneer u boekt en/of toegang krijgt tot onze diensten, worden uw persoonsgegevens verwerkt door :

-        Compagnie des Alpes, moedermaatschappij van de groep Compagnie des Alpes, met een kapitaal van 25 266 567,50 €, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder het nummer 349 577 908, met maatschappelijke zetel te 50-51 boulevard Haussmann 75009 Paris,

En,

 

-        Belpark,  een dochteronderneming van de groep Compagnie des Alpes en uitbater van de vrijetijdsparken  Walibi Belgium en Aqualibi met een kapitaal van 92.913.500€, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Nijvel  onder het nummer  0439.050.308, met maatschappelijke zetel in Waver,  België.

 

In dit privacybeleid verwijzen "wij" en "ons" naar deze twee bedrijven, die samen kunnen optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerkingen waarnaar hieronder wordt verwezen.

Hoewel Compagnie des Alpes verantwoordelijk is voor het beheer van en het toezicht op het informaticasysteem dat wordt gebruikt om uw gegevens te verzamelen en te verwerken, zijn Walibi Belgium en Aqualibi als onafhankelijke gegevensverwerkers als enige verantwoordelijk voor het beheer van de contractuele relatie met u, de levering van de door u bestelde diensten en de marketing- en reclameactiviteiten voor hun diensten en merken.

2.     Met wie worden uw gegevens gedeeld ?

 

Interne bestemmelingen binnen de groep Compagnie des Alpes:

Uw gegevens worden gezamenlijk verwerkt door Belpark (voor de sites Walibi Belgium en Aqualibi) en Compagnie des Alpes, de moedermaatschappij van de groep Compagnie des Alpes.

Binnen deze twee bedrijven zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen op specifieke afdelingen (klantenservice, verkoop, IT, enz.), enkel en alleen als toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Anderzijds worden uw gegevens niet doorgegeven aan andere bedrijven van de groep Compagnie des Alpes, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of als u een zakelijke klant bent (bv. touroperator, distributeur, B2B-klanten).

Voor onze zakelijke klanten, tenzij u bezwaar maakt tegen deze verwerking, kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere bedrijven van de groep Compagnie des Alpes die vrijetijdsparken uitbaten, zodat u onze aanbiedingen kunt ontvangen voor alle producten die u mogelijk interesseren. De lijst van de betrokken bedrijven is de volgende:

-         Chaplin’s World - By Grévin (Reg. Genève CH-660-0618000-4)

-         Family Park - M. Müller Gesellschaft m.b.H. (FN 126549 b)

-         France Miniature (RCS Versailles 348 677 196)

-         Futuroscope (RCS Poitiers 444 030 902)

-         Grévin et Compagnie – Parc Astérix (RCS Compiègne 334 240 033)

-         Musée Grévin (RCS Paris 552 067 811)

-         Walibi Belgium en Bellewaerde Park - Belpark (Reg. Waver 0439 050 308)

-         Walibi Holland - Harderwijk Hellendoorn Holding (KvK 34161632) 

-         Walibi Rhones Alpes - Avenir Land (RCS Vienne 311 285 068)

 

Ontvangers buiten de groep Compagnie des Alpes :

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met ontvangers buiten de groep Compagnie des Alpes:

-         Aan al onze technische dienstverleners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de hieronder vermelde verwerkingen uit te voeren (IT-dienstverleners, betalingsdienstaanbieders, drukkers, enz.), met het oog op de verwerking van uw bestelling en de verbetering van onze diensten en dit uitsluitend binnen de grenzen van onze instructies. ;

 

-         Aan sociale netwerken, alleen als u ervoor kiest om uw klantenaccount aan te maken via de snelle "social login" procedure.

Als u deze optie kiest, kunt u uw Facebook-, Apple- of Google-account gebruiken om u te registreren op onze site, zonder dat u uw gegevens opnieuw hoeft te registreren. Door deze functie te gebruiken, geeft u ons toestemming om bepaalde informatie over u te ontvangen van uw sociale netwerk.

De gegevens die het sociale netwerk naar ons stuurt, zijn je naam, voornaam en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om uw klantenaccount aan te maken. Wij verstrekken geen informatie aan de sociale netwerken over uw activiteiten en bestellingen op deze site, maar deze netwerken beschikken wel over informatie met betrekking tot verbindingen met uw account. Voordat u de "Social Login" gebruikt, nodigen wij u uit om het privacybeleid van de sociale netwerken te lezen om uzelf te informeren over hoe zij uw gegevens gebruiken.

 

·        Facebook

·        Apple

·        Google

 

-         Indien van toepassing, aan nationale of lokale autoriteiten, indien vereist door de wet of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de wetgeving.

 

3.     Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld ?

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens bij verschillende gelegenheden verzamelen :

Online :

Op onze website of mobiele applicatie, om onze nieuwsbrieven te ontvangen, in te loggen op uw account, bestellingen te plaatsen of te kunnen gebruikmaken van onze digitale diensten..

In onze vrijetijdsparken :

Terwijl je geniet van onze faciliteiten, alleen of met vrienden en familie: fotografie, toegang voor gehandicapten, toegang tot kortingstarieven, openbare wifi, verhuur van materiaal, videobewaking.

Wanneer we met u communiceren:

Wanneer u een nieuwsbrief opent of beantwoordt, deelneemt aan een tevredenheidsonderzoek of een wedstrijd. Wanneer u contact opneemt met de klantendienst om een klacht of verzoek in te dienen.

 

Via onze partners :

 

Wanneer u toegang krijgt tot onze diensten via een tussenpersoon (bijv. reisbureaus, partner-distributeurs).

4.     Welke gegevens verzamelen wij ?

 

We verzamelen enkel en alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun gebruik, en niks meer! Afhankelijk van je bezoek aan ons park of onze websites kunnen we de volgende informatie verzamelen:

-         De informatie die nodig is om uw klantenaccount te creëren (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum)

-         Betalingsinformatie

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer

-         Geboortedatum

-         Foto

-         Navigatiegegevens (voor meer informatie over dit onderwerp, zie onze informatie inzake cookies !

-         Geolokalisatie (alleen van toepassing voor de mobiele applicatie)

-         Indien nodig, en afhankelijk van het product dat u aanschaft, de namen en e-mailadressen van je familie en vrienden voor de jaarpassen 

-         bewijsstukken voor kortingstarieven of toegang met voorrang, waarvan de voorwaarden worden beschreven op onze website. Bij onze kassa's zal u gevraagd worden de originele bewijsstukken te laten zien.

 

5.     Hoe gebruiken we uw gegevens en hoe lang bewaren we ze  ?

 

Aan het einde van de hieronder gedefinieerde bewaartermijnen verwijderen we uw gegevens uit onze systemen of maken we ze anoniem, zodat ze niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

 

Verwerkingen

 

Juridische grondslag

Bewaarperiode van de gegevens

Klantenaccount

Uitvoering van een contract

Zolang je klantenaccount actief is en tot 2 jaar na de laatste verbinding met je account.

Verwerking van uw bestelling en reservatie

Uitvoering van een contract

Gedurende 5 jaar vanaf de datum van aankoop ( gedurende 10 jaar indien de online bestelling meer bedraagt dan 120€).

Voor online bestellingen : de gegevens gekoppeld aan uw bankkaart worden door onze betalingsdienstaanbieders tot 13 maanden na de laatste debiteringsdatum bewaard voor bewijsdoeleinden in het geval dat de transactie wordt betwist (15 maanden in het geval van betaalkaarten met uitgestelde debitering).

Het cryptogram wordt niet bewaard na de transactie.

Tevredenheidsenquetes

Gerechtvaardigd belang

Tijd die nodig is om het onderzoeksdoel te bereiken, vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd.

Wedstrijden

Uitvoering van de wedstrijd

6 maanden vanaf het einde van het spel

Versturen van nieuwsbrieven/ Prospectiecampagnes per mail of sms.

 

Als u cookies hebt geaccepteerd, kunt u ook per e-mail een herinnering ontvangen als u een aankoop niet hebt voltooid.

Toestemming of gerechtvaardigd belang als u een zakelijke klant bent of als u een product hebt gekocht op onze website of mobiele applicatie

3 jaar voor potentiële klanten en 5 jaar voor klanten, vanaf de datum van uw laatste contact met ons (bijv. een verzoek om commerciële documentatie, een klik op een hyperlink in onze nieuwsbrief).

Klachtenbehandeling en Dienst na Verkoop

Uitvoering van een contract

5 jaar nadat de aanvraag is afgesloten

Opstellen van statistieken

Gerechtvaardigd belang

Duur noodzakelijk om het doel van de statistieken te bereiken, nadien worden gegevens geanonimiseerd

Kopie van bewijsstukken voor verlaagde en speciale tarieven

Gerechtvaardigd belang (fraudebestrijding)

Tot het einde van uw bezoek

Personalisatie van de navigatie/profilering

Toestemming

12 maand

Gebruik van de openbare wifi die wij ter beschikking stellen

Wettelijke verplichting

1 jaar (bewaring van technische verbindingsgegevens)

Foto’s gemaakt voor de productie van de jaarpas

Uitvoering van een contract

1 jaar na afloop van de jaarpas (als de pas wordt verlengd, kan de foto worden bewaard en opnieuw worden gebruikt)

Fotograferen van bezoekers op attracties

Uitvoering van een contract

Alleen de dag van het bezoek,

bij verkoop van de foto: 6 maanden vanaf de datum waarop de foto is gemaakt

Foto's genomen in de fotohokjes (photobooths)

Toestemming

6 maanden vanaf de datum waarop de foto is gemaakt

Verhuur van kinderwagens en rolstoelen

UItvoering van een contract

Alleen de dag van het bezoek.

Voor rolstoelen die op voorhand gereserveerd worden :tot het einde van uw bezoek

Toekenning Easy Pass aan bezoekers met een beperking

UItvoering van een contract

Alleen de dag van het bezoek

Verhuren van opbergkastjes

UItvoering van een contract

Alleen de dag van het bezoek

Beheer van gevonden en verloren voorwerpen

 

UItvoering van een contract

1 jaar na aangifte van verlies van uw eigendom

Videobewaking

Gerechtvaardigd belang

1 maand na de opname van de beelden

Geolokalisatie (voor de mobiele applicatie )

Toestemming

Voor de duur van het gebruik van de mobiele applicatie (gegevens worden alleen opgeslagen op het toestel van de bezoeker)

Eerste hulp voor bezoekers

De vitale belangen van een persoon beschermen

Persoonlijk letsel: tot het einde van een periode van 10 jaar vanaf de datum van het letsel.

Bij materiële schade: gedurende 5 jaar.

Uitoefenen van uw AVG-rechten

Wettelijke verplichting

10 jaar na het afsluiten van het verzoek. Als een identiteitsbewijs is vereist, wordt dit verwijderd zodra de verificatie is voltooid.

Beheer van geschillen

Gerechtvaardigd belang

Tot alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput

Beheer van sollicitaties

Gerechtvaardigd belang

2 jaar na gegevensverzameling voor niet-weerhouden sollicitaties

Cyberbeveiliging - kwetsbaarheden rapporteren

Gerechtvaardigd belang

6 jaar na ontvangst van een melding van kwetsbaarheid

Focus op profilering om onze inhoud te personaliseren :

We kunnen de weergave van inhoud op onze website personaliseren, u nieuwsbrieven of pushmeldingen naar uw mobiele telefoon sturen die op uw interesses zijn afgestemd.

We voeren deze personalisatie uitsluitend uit op basis van de informatie die we rechtstreeks van u hebben verzameld tijdens uw aankopen (en enkel en alleen deze informatie), en op basis van uw surfgedrag op onze website of onze mobiele applicatie, van zodra u cookies hebt geaccepteerd.

Met deze informatie kunnen we onze reclamecampagnes op sites van derden (bijv. sociale netwerken) ook beter afstemmen op uw interessegebieden.

De gegevens die voor deze profilering worden gebruikt, zijn gebaseerd op:

-         Een historiek van maximaal 5 jaar van je klantenaccountgegevens ;

-         Een browsegeschiedenis van maximaal 12 maanden op onze website en/of mobiele applicatie.

 

1.     Zijn er specifieke maatregelen voor kinderen  ?

 

Hoewel het familiale karakter van onze activiteiten centraal staat, verwerken we geen gegevens die specifiek betrekking hebben op kinderen.

Als een persoon jonger dan 13 jaar onze diensten gebruikt, raden we ten zeerste aan dat hij of zij wordt begeleid door een volwassene. Indien nodig kan de toestemming van de ouder of wettelijke voogd worden verkregen op het moment dat de gegevens worden verzameld.

2.     Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen  ?

 

Al uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers in de Europese Unie of in landen die een "passend" beschermingsniveau bieden (bijv. het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland).

Hoewel deze gegevens in de Europese Unie worden gehost, kunnen ze toegankelijk zijn vanuit derde landen wanneer we gebruikmaken van technische serviceproviders (bijv. AWS, Adobe, Microsoft, Google) die in het buitenland zijn gevestigd (bijv. Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Israël). Toegang vanuit deze landen wordt beschouwd als gegevensoverdracht, maar is noodzakelijk voor de goede werking en het onderhoud van de IT-tools die zij aanbieden. Deze serviceproviders beschikken over echte expertise die het gebruik ervan rechtvaardigt.

 

We stellen alles in het werk om er samen met deze dienstverleners voor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de Europese regelgeving. Deze dienstverleners handelen uitsluitend volgens onze instructies. Er wordt systematisch een contract gesloten met deze dienstverleners en de overdracht van persoonsgegevens wordt geregeld door de ondertekening van versterkte contractuele clausules die specifiek voor dit doel zijn voorzien (standaard contractuele clausules - SCC - gepubliceerd door de Europese Commissie) wanneer de wetten van het betreffende land geen bescherming bieden die gelijkwaardig is aan de AVG (zogenaamde "adequate" landen). Waar nodig worden aanvullende technische of wettelijke maatregelen getroffen.

 

3.     Hoe worden uw gegevens beveiligd ?

 

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens staat centraal bij de bedrijven van de groep Compagnie des Alpes, die hun middelen bundelen om u een passend en technologisch hoogstaand veiligheidsniveau te garanderen.

Om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en ze in het bijzonder te beschermen tegen onwettige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, of ongeoorloofde bekendmaking of toegang, neemt de Groep Compagnie des Alpes gepaste technische en organisatorische maatregelen en legt ze dezelfde eisen op aan haar onderaannemers. Deze maatregelen zijn aangepast aan de gevoeligheid van de verwerkte gegevens en het risiconiveau.

De groep Compagnie des Alpes heeft procedures ingevoerd om beveiligingsincidenten en vermeende inbreuken op uw persoonsgegevens op te sporen, te analyseren en te controleren en om de toegang tot de gegevens op elk moment te kunnen blokkeren.  Er zijn ook procedures voor het beheer van persoonsgebonden autorisaties ingevoerd om de toegang tot de gegevens zo veel mogelijk te beperken.

Ondanks onze inspanningen kunnen er nog steeds kwetsbaarheden in onze systemen voorkomen. Als u denkt dat u een kwetsbaarheid hebt ontdekt, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via dit formulier , in overeenstemming met de daarin beschreven principes.

4.     Welke rechten heeft u op uw gegevens ?

 

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn:

-         Het recht op bezwaar : U wenst onze commerciële communicatie niet langer te ontvangen, u verzet zich tegen een besluit verbonden aan uw profilering of u trekt uw toestemming in.

-         Het recht op correctie van uw gegevens : Verhuisd? Verandert u van e-mailadres? Laat het ons weten zodat wij uw gegevens up-to-date kunnen houden!

-         Het recht op inzage in uw gegevens : u kunt een kopie aanvragen in een duidelijk leesbaar formaat van al uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

-         Het recht om uw gegevens te verwijderen : U wilt uw volledige klantenaccount en al uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn verwijderen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, met uitzondering van de boekhoudkundige en fiscale gegevens met betrekking tot uw transacties en de gegevens die nodig zijn voor de samenstelling van onze bewijsstukken (in geval van een eventuele rechtszaak), die bewaard moeten blijven.

-         Het recht om het gebruik van uw gegevens te blokkeren : als u te maken hebt met een geschil en wilt voorkomen dat uw gegevens worden verwijderd, dan worden uw gegevens bewaard zonder dat ze worden gebruikt.

-         Het recht uw gegevens mee te nemen : U wil een deel van uw gegevens terugkrijgen. U bent dan vrij om ze elders op te slaan of om ze gemakkelijk van het ene systeem naar het andere over te zetten, zodat ze opnieuw voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt..

 

Hieronder vindt u al onze contactgegevens voor het uitoefenen van deze rechten.

5.     Heeft u een vraag ? Contacteer ons !

 

Heeft u een vraag? Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen? Wilt u uw account verwijderen?

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om al uw vragen te beantwoorden en de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Klik hier om contact met hem op te nemen!

Vul het formulier in en uw aanvraag wordt binnen een maand verwerkt. Vergeet niet dat u voor mobiele applicaties uw autorisaties op elk moment kunt wijzigen via de instellingen van uw telefoon, en dit voor al uw applicaties.

U kunt ook contact opnemen :

-         Per post op het volgende adres : Walibi Belgium, Departement Gegevensbescheming, Boulevard de l’Europe 100, 1300 Waver ;

Of

-         Per e-mail op het volgende adres : privacy@walibi.be

 

Als er ernstige twijfels bestaan over uw identiteit en als het niet anders kan, kan u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te overleggen om uw verzoek te verwerken, enkel en alleen om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben.

Als u ondanks onze inspanningen van mening bent dat ons antwoord onvolledig is, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbescherminsautoriteit.be/burger .