Skip to main content
Menu
Tickets Walibi Belgium
Pass reglement

Pass reglement

Let's Go!

REGLEMENT - ABONNEMENTEN 2021

Definities:

PASS:

Algemene benaming voor de huidige abonnementsproducten, geldig tijdens het seizoen 2021:

 

 • Walibi PASS
 • Aqualibi PASS
 • Red & Blue PASS
 • Silver PASS
 • Gold PASS
 • Platinum PASS

 

Parken:

Walibi Belgium en Aqualibi Belgium gelegen in de Boulevard de l'Europe 100, 1300 Waver, België.

Openingsperiode:

Tijdsperiode bestaande uit de openingsdagen van Walibi en de openingsdagen van Aqualibi. De openingsperiodes kunnen worden geraadpleegd op de respectieve kalenders van de twee parken op de websites www.walibi.be en www.aqualibi.be.

Houder:

Natuurlijke persoon wiens identiteit gekoppeld is aan een PASS die toegang geeft tot Walibi en/of Aqualibi. De houder kan al dan niet de koper zijn. Reglement van de parken:

Tekst bestaande uit de geldende regels op de parking en in Walibi en Aqualibi. De inhoud ervan kan worden geraadpleegd bij de ingang van de parken en op de websites www.walibi.be en www.aqualibi.be.

Artikel 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PASSEN

1. De PASSEN zijn strikt persoonlijk. Zij mogen in geen geval worden overgedragen, uitgeleend of doorverkocht aan een derde partij. In geval van fraude behouden de parken zich het recht voor om de PASSEN in beslag te nemen of te blokkeren zonder enige vergoeding of terugbetaling van de aankoopprijs.

2. De identiteit van elke persoon die een PASS koopt, of voor wie een abonnement wordt aangeschaft, moet worden aangetoond. Een bewijs van de identiteit zal worden gevraagd bij de aankoop, de afhaling en de productie van een PASS.

3. De PASSEN zullen moeten worden voorgelegd telkens de houder toegang wenst tot de parken. De identiteit van de personen zal worden gecontroleerd aan de hand van de namen en foto's die op de PASSEN worden afgedrukt. Indien het personeel van de parken dit nodig acht, kan een identiteitsbewijs worden gevraagd om de correspondentie te controleren. Hoewel de gegevens van de abonneehouder in de toegangssystemen worden geregistreerd, kan de toegang tot de parken worden geweigerd als de abonnee zijn of haar abonnement en identiteitsbewijs niet fysiek kan tonen als hij of zij daarom wordt gevraagd.

4. Indien uit een visuele inspectie blijkt dat de houder aan de hand van de foto niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, is het personeel van de parken bevoegd om bij de ingang van de parken een nieuwe foto te laten maken om de PASS opnieuw af te drukken. De mening van Walibi Belgium en Aqualibi zal in dat geval bindend zijn.

5. Net als elk ander geldig toegangsbewijs kan de PASS op elk moment in de parken worden opgevraagd voor verificatie- en veiligheidsdoeleinden.

6. In het geval van hoge bezoekersaantallen, of wanneer de parken afgehuurd worden, vormt de PASS geen garantie voor toegang tot het park. Indien een park bij aankomst vol is, kan de toegang worden geweigerd zonder enige vergoeding.

7. Het parkreglement is van toepassing wanneer u de parken betreedt. Het reglement van de parken is te raadplegen bij de hoofdingangen en op de websites www.walibi.be en www.aqualibi.be. In geval van niet-naleving van het reglement van een van beide parken kunnen PASSEN in beslag worden genomen of worden geblokkeerd zonder compensatie.

8. Walibi Belgium en Aqualibi zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van PASSEN.

9. Een kopie van een PASS wordt alleen afgegeven aan de ingang van de parken in geval van schade, verlies of diefstal tegen betaling van een administratieve vergoeding van €10,00.

Artikel 2 - GELDIGHEID EN LOOPTIJD VAN DE PASSEN

1. In tegenstelling tot tickets is er geen speciale korting voor mensen met speciale behoeften, kinderen en senioren op de aankoop van een van de PASSEN.

2. Kinderen kleiner dan één meter hebben gratis toegang tot Walibi Belgium tot ze groter zijn. Vanaf 100 cm moeten kinderen een geldig toegangsbewijs of geldige PASS hebben.

Een PASS kan ook worden gekocht voor het kind en de geldigheid ervan zal worden bepaald door de volgende artikelen 2 en 3, onafhankelijk van de overige abonnementen van de begeleiders.

3. Voor PASSEN gekocht buiten de openingsperiode van de parken:

In het geval dat een PASS buiten de openingsperiodes van de parken wordt aangekocht, is de geldigheidsdatum één jaar vanaf de openingsdag van het park waarvoor de PASS werd aangekocht.

4. Voor PASSEN gekocht tijdens de openingsperiodes van het park:

In het geval dat een PASS wordt gekocht tijdens de openingsperiodes van de parken, zal de geldigheidsdatum één jaar zijn vanaf de datum van aankoop van de PASS.

5. De PASSEN zijn enkel geldig tijdens de openingsuren van de parken die kunnen worden geraadpleegd op: www.walibi.be of www.aqualibi.be. Het management behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de parken op elk moment van het seizoen te wijzigen. Dit geeft de PASS-houder geen recht op enige vergoeding.

6. De PASSEN zijn niet geldig op dagen dat de parken vol of afgehuurd zijn. Deze dagen worden aangegeven in de openingskalenders die beschikbaar zijn op: www.walibi.be of www.aqualibi.be.

7. De PASSEN zijn niet opzegbaar tijdens hun geldigheidsperiode.

Artikel 3 - SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE PASSEN

1. De Walibi PASS:

 • De Walibi PASS is te koop voor €85,00 op de websites en kassa's bij de ingang van de parken;
 • Geeft onbeperkt toegang tot Walibi Belgium tijdens de openingsperiode;
 • Geeft toegang tot “Halloween”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft toegang tot de “Nocturne”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft korting op de toegangstickets voor de partnerparken en -dierentuinen van Walibi Belgium;
 • Geeft 10% korting in de winkels en restaurants van Walibi Belgium zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft toegang tot kortingen voor begeleiders in Walibi Belgium, zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft geen toegang tot Aqualibi;
 • Omvat niet de toegang tot de parking van Walibi Belgium en Aqualibi;
 • De geldigheidsduur wordt bepaald door artikel 2 van dit reglement.

2. De Aqualibi PASS:

 • De Aqualibi PASS is te koop voor €70,00 op de websites en aan de kassa's bij de ingang van de parken;
 • Geeft onbeperkt toegang tot Aqualibi tijdens de openingsperiode;
 • Geeft korting op de toegangstickets voor de partnerparken en -dierentuinen van Aqualibi;
 • Geeft 10% korting in de winkel en het restaurant van Aqualibi, zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft toegang tot de kortingen voor begeleiders zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft geen toegang tot Walibi Belgium;
 • Omvat niet de toegang tot de parking van Walibi Belgium en Aqualibi;
 • De geldigheidsduur wordt bepaald door artikel 2 van dit reglement.

3. De Red&Blue PASS:

 • De Red&Blue PASS is te koop voor €130,00 op de websites en aan de kassa's bij de ingang van de parken;
 • Geeft onbeperkt toegang tot Walibi Belgium en Aqualibi tijdens hun openingsperiode;
 • Geeft toegang tot “Halloween”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft toegang tot de “Nocturne”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft korting op de toegangstickets voor de partnerparken en -dierentuinen van Walibi Belgium;
 • Geeft 10% korting in de winkels en restaurants van Walibi Belgium en Aqualibi zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft toegang tot de kortingen voor begeleiders zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Omvat niet de toegang tot de parking van Walibi Belgium en Aqualibi;
 • Indien van toepassing (aankoop van de pass buiten de openingsperiodes van de parken), heeft de pass twee afzonderlijke vervaldata, die betrekking hebben op elk van de parken waartoe hij toegang geeft. Als de pass tijdens de openingsperiodes is gekocht, wordt op beide kaarten dezelfde vervaldatum vermeld. Deze geldigheidsduren worden bepaald door artikel 2 van dit reglement.

4. De Silver PASS:

 • De Silver PASS is te koop voor €184,00 op de websites en aan de kassa's bij de ingang van de parken;
 • Geeft onbeperkt toegang tot Walibi Belgium tijdens de openingsperiode;
 • Geeft toegang tot “Halloween”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft toegang tot de “Nocturne”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft korting op de toegangstickets voor de partnerparken en -dierentuinen van Walibi Belgium;
 • Geeft 10% korting in de winkels en restaurants van Walibi Belgium zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft toegang tot kortingen voor begeleiders in Walibi Belgium, zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft recht, tijdens elk bezoek, op 4 snelle toegangen:
 • 3 snelle toegangen naar keuze in de attracties met Speedy-toegang;
 • 1 snelle toegang voor de Megacoaster - nieuwe attractie 2021.
 • Geeft geen toegang tot Aqualibi;
 • Omvat niet de toegang tot de parking van Walibi Belgium en Aqualibi.
 • De beschikbaarheid van de Silver PASS is beperkt in aantal, hij is beschikbaar zolang de voorraad strekt;
 • De geldigheidsduur wordt bepaald door artikel 2 van dit reglement.

5. De Gold PASS:

 • De Gold PASS is te koop voor €229,00 op de websites en aan de kassa's bij de ingang van de parken;
 • Geeft onbeperkt toegang tot Walibi Belgium en Aqualibi tijdens hun openingsperiode;
 • Geeft toegang tot “Halloween”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft toegang tot de “Nocturne”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft korting op de toegangstickets voor de partnerparken en -dierentuinen van Walibi Belgium;
 • Geeft 10% korting in de winkels en restaurants van Walibi Belgium en Aqualibi zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft toegang tot de kortingen voor begeleiders zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft tijdens elk bezoek 4 snelle toegangen waarvan de inhoud als volgt is samengesteld:
 • 3 snelle toegangen naar keuze in de attracties met Speedy-toegang;
 • 1 snelle toegang voor de Megacoaster - nieuwe attractie 2021.
 • Omvat niet de toegang tot de parking van Walibi Belgium en Aqualibi.
 • De beschikbaarheid van de Gold PASS is beperkt in aantal, hij is beschikbaar zolang de voorraad strekt;
 • De geldigheidsduur wordt bepaald door artikel 2 van dit reglement.

6. De Platinum PASS:

 • De Platinum PASS is te koop voor €299,00 op de websites en aan de kassa's bij de ingang van de parken;
 • Geeft onbeperkt toegang tot Walibi Belgium en Aqualibi tijdens hun openingsperiode;
 • Geeft toegang tot “Halloween”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft toegang tot de “Nocturne”-openingsperiodes van Walibi Belgium;
 • Geeft korting op de toegangstickets voor de partnerparken en -dierentuinen van Walibi Belgium;
 • Geeft 20% korting in de winkels en restaurants van Walibi Belgium en Aqualibi zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft toegang tot de kortingen voor begeleiders zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement;
 • Geeft onbeperkt snelle toegang tot de attracties voor elk bezoek;
 • Omvat een parkingabonnement voor Walibi Belgium en Aqualibi;
 • De beschikbaarheid van de Platinum PASS is beperkt in aantal, hij is beschikbaar zolang de voorraad strekt;
 • De geldigheidsduur wordt bepaald door artikel 2 van dit reglement.

7. De Parking PASS:

 • De Parking PASS is te koop voor €30,00, alleen aan de kassa's bij de ingang van de parken;
 • De naam van de houder en een registratie zijn nodig om een Parking PASS te produceren;
 • Geeft het recht om te parkeren op de parking van Walibi Belgium en Aqualibi tijdens de openingsperiodes ervan, uitsluitend aan personen die de parken bezoeken;
 • Geeft een parkeerrecht aan maximaal twee verschillende registraties per Parking PASS ;
 • De eigenaar van de Parking PASS moet bij elk gebruik in het voertuig aanwezig zijn tijdens de controle aan de slagbomen van de parking;
 • De eigenaar van de Parking PASS is niet gemachtigd om zijn PASS aan derden uit te lenen of op een andere manier te gebruiken dan voorzien in de voorwaarden vermeld in dit reglement;
 • Slechts één van de twee geregistreerde voertuigen mag tijdens een bezoek de parking betreden. Daarom mogen de twee voertuigen niet tegelijkertijd gebruikmaken van de parking;
 • De abonnee houdt zich aan het reglement van de parking van Walibi Belgium en Aqualibi, wat inhoudt dat de houder de instructies van het aanwezige personeel op de parking moet opvolgen;
 • Geeft niet het bewakingsrecht voor de op de Parking Pass geregistreerde voertuigen;
 • In geval van druk verkeer garandeert de Parking PASS u geen parkeerplaats. Indien er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn, heeft de houder van de Parking PASS geen recht op enige vergoeding of terugbetaling van de Parking PASS;
 • Hij moet op verzoek aan de medewerkers worden voorgelegd om de geldigheidscontrole uit te voeren;
 • Elke fraude in verband met het gebruik van de Parking PASS zal leiden tot het intrekken of blokkeren van de kaart in overeenstemming met artikel 1 van dit reglement;
 • De geldigheidsduur wordt bepaald door artikel 2 van dit reglement.

8. Meervoudige aankoop van PASSEN:

Wanneer meerdere PASSEN voor hetzelfde gezin tegelijk worden gekocht, krijgen de 4e en 5e PASS een korting van -50% op de aankoopprijs. Als er meer dan 5 PASSEN worden gekocht, worden de 6e, 7e en 8e PASS tegen de volledige prijs verkocht en wordt er ook 50% korting verleend op de 9e en 10e PASSEN, enzovoort, voor elke 5 aangeschafte PASSEN. Dit aanbod geldt niet voor de Platinum, Gold en Silver PASSEN.

Zodra de transactie is voltooid, kan de inhoud van het winkelmandje niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Met andere woorden, zodra de transactie is afgerond, kunnen er geen abonnementen meer worden toegevoegd aan het winkelmandje.

Artikel 4 - KORTINGEN EN VOORDELEN MET DE PASS

1. Alle PASSEN geven recht op voordelen en kortingen. Deze laatste variëren afhankelijk van de aard van de PASS, ze worden opgesomd en beschreven in dit artikel.

2. De voordelen en kortingen van de PASSEN zijn niet cumulatief met andere acties of aanbiedingen.

3. Houders van een PASS, met uitzondering van de Platinum PASS, genieten een korting van 10% op:

 • Aankopen in de winkels van de parken die in de betreffende PASS-toegangen zijn opgenomen;
 • Aankopen in de restaurants van de parken die in de betreffende PASS-toegangen zijn opgenomen.

4. Houders van een Platinum PASS krijgen een korting van 20% op:

 • Aankopen in de winkels van Walibi Belgium en Aqualibi;
 • Aankopen in de restaurants van Walibi Belgium en Aqualibi.

5. PASS-houders profiteren van Abonneeprivileges bij de aankoop van tickets aan de ingang van Walibi Belgium en Aqualibi:

 • “Bring a friend Easter”: -33%

- Geldig van 03/04/21 tot en met 30/06/21;

- Geldig voor het (de) park(en) waartoe de PASS toegang geeft;

- Geldig op de volwassenentarieven die bij de kassa's van de parken worden geafficheerd;

- Geldig voor één begeleider per dag en per PASS;

- Geldig in aanwezigheid van de PASS-houder aan de kassa;

- Geldig 5 keer tijdens de voorjaarsabonneepriviligeperiode.

 

 • “Bring a friend Summer”: -25%

- Geldig van 1/07/2021 tot en met 31/08/2021;

- Geldig voor het (de) park(en) waartoe de PASS toegang geeft;

- Geldig op de volwassenentarieven die bij de kassa's van de parken worden geafficheerd;

- Geldig voor één begeleider per dag en per PASS;

- Geldig in aanwezigheid van de PASS-houder aan de kassa;

- Geldig 5 keer tijdens de zomerabonneepriviligeperiode.

 

 • “Bring a friend Midweek Summer”: -50%

- Geldig van 01/07/21 tot en met 31/08/21;

- Geldig voor het (de) park(en) waartoe de PASS toegang geeft;

- Geldig elke dag van de week behalve zaterdag en zondag.

- Geldig op de volwassenentarieven die bij de kassa's van de parken worden geafficheerd;

- Geldig voor één begeleider per dag en per PASS;

- Geldig in aanwezigheid van de PASS-houder aan de kassa;

- Geldig 5 keer tijdens de “-50%”-abonneepriviligeperiode.

 

 • “Bring a friend Halloween”: -33%

- Geldig van 16/10/2021 tot en met 7/11/2021;

- Geldig voor het (de) park(en) waartoe de PASS toegang geeft;

- Geldig op de volwassenentarieven die bij de kassa's van de parken worden geafficheerd;

- Geldig voor één begeleider per dag en per PASS;

- Geldig in aanwezigheid van de PASS-houder aan de kassa;

- Geldig 1 keer tijdens de Halloween-abonneepriviligeperiode.

 

6. PASS-houders profiteren van voordelen bij de volgende van onze partnerparken.

Deze voordelen worden toegekend op het volwassenentarief, en op vertoon van de PASS door de houder, bij de ingang van de volgende parken:

 • 50%: Parc Astérix (FR), Walibi Rhône-Alpes (FR), Walibi Belgium1, Bellewaerde, Walibi Holland (NL), Chaplin's World (CH), Futuroscope (FR), France Miniature (FR);
 • 40%: Plopsaland De Panne, PlopsAqua, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden (NL), Plopsaqua Landen-Hanut, Holiday Park (DE), Openluchtmuseum Bokrijk, Movie Park (DE), Grotten van Han, Monde Sauvage, Majaland Kownaty (PL);
 • 35%: Boudewijn Seapark
 • 20%: Toverland (NL) & Efteling (NL).

1. De Aqua PASS geeft korting op het toegangsticket voor Walibi. Niet andersom.

Artikel 5 - BETALING

1. Bij aankoop van een PASS moet het volledige bedrag onmiddellijk betaald worden, behalve als u de optie 3x Cofidis Pay kiest.

2. Walibi Belgium en Aqualibi wijzen alle verantwoordelijkheid voor het online betaalproces af.

3. Na het betalingsproces ontvangt de koper een bevestigingsbericht of, indien van toepassing, een bericht waarin hij wordt uitgenodigd om de betalingsprocedure opnieuw te starten.